FÁMA HÁZA

Az LKE nyertes Leader pályázatának köszönhetően sok éves vágya valósulhat meg az egyesületnek 2011. évben a májusban induló letenyei beruházással.

A FÁMA HÁZA otthont ad majd Keszei Sándorné, a Népművészet Mestere hagyatéka egy jelentős részének, a letenyei népi viseleteknek, a helyi népi ételek bemutató konyhájának és a népi mezőgazdasági eszközök kiállításának többek között.

A FÁMA HÁZA a jövőben számos kézműves foglalkozásnak, hagyományőrző tevékenységnek, egyéb rendezvénynek  lesz a házigazdája.  A Letenyéért Közéleti Egyesület rég várt csemegének, különleges turisztikai attrakciónak szánja  a létesítményt a város számára.

Az eddig összegyűjtött kiállítási anyagok bővítése céljából lakossági felajánlásokat örömmel fogad az egyesület.

Felhívás

 

Átlátható, egyszerű keretszabályozás készül a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium előkészítette az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényjavaslatát, mely a civil szféra sajátosságaira figyelemmel kíván stabil, átlátható jogi környezetet kialakítani a nonprofit szektorban tevékenykedők számára. A jogszabálytervezetet a kormány még nem tárgyalta meg, ezért nem tekinthető a kormány álláspontjának, az jelenleg a közigazgatási egyeztetés folyamatában van.

A kormány célja, hogy egy olyan keretjogszabály jöjjön létre, amely korszerű jogi keretek biztosításával támogatja a civil szektor további erősödését, valamint elősegíti a civil szervezetek működési környezetének fejlődését. 

A törvénytervezet további célja, hogy irányt mutasson a bíróságok és egyéb állami, önkormányzati szervek, - civil szervezetekkel kapcsolatos – egységes jogalkalmazói gyakorlatának kialakításához, valamint csökkenteni kívánja a civil szervezetek adminisztrációs terheit, a jogi környezet átláthatóbbá, valamint alkalmazhatóbbá tételével egyidejűleg. Mindez, a jelenleg szerteágazó, különböző törvényekben fellelhető szabályok életben tartása helyett, egyetlen, jól strukturált keretjogszabályba történő integrálással érhető el.
A kormány szándéka, hogy a szabályozással a civil szervezetek számára egy új támogatási rendszer kialakítását kezdődjön meg. A cél, hogy a 2012-es költségvetési évtől kezdődően a Nemzeti Civil Alapprogram civil támogatási rendszerének helyébe lépve az új civil törvénnyel létrehozott, Nemzeti Együttműködési Alap útján költségvetési forrásokat biztosítson a civil szervezetek számára. A forrást a szervezetek működéséhez, szakmai programjaik megvalósításához, valamint a szomszédos, európai uniós tagállamok társadalmi szervezeteivel folytatott együttműködés, illetve a Kárpát-medencében kifejtett civil társadalmi aktivitás támogatására biztosítja.

A kormány elkötelezett a jogalkalmazás és jogkövetés emberközpontúvá tétele mellett, ezért pontos, világos, időszerű szabályok útján kívánja biztosítani a polgárok számára az alapvető egyesülési szabadság védelmét és gyakorlását. 

Civil szervezetek véleményei, valamint a kormányzati elképzelések nyomán szakértői munkacsoportok dolgoztak ki a törvény végleges koncepcióját. A törvény célja, hogy az egyesülési jog körébe tartozó kérdéseket – a több mint húsz éves szabályozás helyett – egy új, a mai kor igényeinek megfelelő és a rendszerváltás óta eltelt időszak tapasztalatait és jogfejlődését is tartalmazó norma rendezze. A törvény az európai uniós gyakorlatot is figyelembe véve foglalja össze az egyesülési jogra, és ez alapján létrejött szervezetekre vonatkozó általános és speciális szabályokat egyaránt.

Az észrevételeket a civiljog@kim.gov.hu e-mail címre várjuk 2011. július 4. napjáig.

A tervezet:

http://www.kormany.hu/download/a/e2/40000/Civiltv.zip#!DocumentBrowse

Szeptember

2010.09.05. Letenye, Letenyéért Közéleti Egyesület
                       Helyi ételek bemutatása, kóstoló

2010.09.10. Letenye, LKE
                       Egészségünkért

2010.09.18. Letenye,Muramente Ifjúsági Egyesület
                       Kistérségi mangalica fesztivál

2010.09.18. Pusztaszentlászló, Együtt Szentlászlóért Egyesület
                       Kézműves játszóház

 

Május:

Pályázat nonprofit szervezetek rendezvényeinek, működésének és webes megjelenésének támogatására
Postára adási határidő: 2010. június 22.
A pályázathoz kapcsolódó elérhetőségek megtalálhatók a www.eupeva.hu honlapon.

Március:

Környezetvédelmi pályázat

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: KvVM) a régi mosógépek és/vagy hűtőgépek, A, A+, A++ energia-hatékonysági osztályú új mosógépek és/vagy hűtőgépekre történő cserélésének támogatásra vonatkozó pályázati felhívást tesz közzé egyesületek, alapítványok számára.
További részletek  itt olvashatóak.