LISPESZENTADORJÁN

- Lispeszentadorjáni Kulturális és Sport Egyesület

          Elérhetőség: 8888 Lispeszentadorján, Dózsa Gy. u. 1. Tel: 93/365-006
          Képviseli: Czupi József

1995-ben elsõként alakult meg a településen a Lispeszentadorjáni Kulturális és Sport Egyesület, mely azonban nem csupán Lispeszentadorján, de Kiscsehi és Maróc tenni akaró polgárait is tömöríti, tevékenységeit is e településeken végzi. A kultúra, a sport, a közmûvelõdés az egyesület legfontosabb tevékenységi köre. A több, mint 10 éves egyesület számos sikeres pályázattal büszkélkedhet.

- Lispeszentadorjáni Nyugdíjasokért Egyesület.

          Elérhetőség: 8888 Lispeszentadorján, Dózsa Gy. u. 1. Tel: 06-30/496-54-10
          Képviseli: Henczné Csesztregi Katalin

A helyi idõsek kezdeményezése nyomán 2006-ban alakult meg a Lispeszentadorjáni Nyugdíjasokért Egyesület. E szervezet legfõbb célja az idõsebb generáció számára kulturális, mûvelõdési, szórakozási programok szervezése és megvalósítása, a helyi közösségi élet felpezsdítése.

- Skanzen Értékvédõ-, Hagyományõrzõ és Turisztikai Közhasznú Egyesület

          Elérhetőség: 8888 Lispeszentadorján,Kossuth Lajos. u. 57. Tel: 93/365-007
          Képviseli: Völgyi Lászlóné
         
email: delzala.skanzen@citromail.hu

az egyesület - mely 2006-ban jött létre - célja olyan szellemi mûhely létrehozása, amely kidolgozza, és tradicionális építészeti és népi hagyományok felelevenítésével, újraélesztésével - de összhangban a kor technikai és társadalmi színvonalával - megteremti a fenntartható, környezettudatos, helyi hagyományokra építkezõ ismeretszerzés, szórakozás, turizmus és mûvelõdés feltételeit.Az egyesület az egyetlen közhasznú minõsítésû civil szervezet a településen. Beszámolói a nyilvánosság biztosítása érdekében e helyütt megtekinthetõk: